ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು

ಇ-ಸುಗಮದ ಮೌಲ್ಯ ಕುರಿತ ದಿನಾಂಕ: 09-10-2013ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಕರಸಮಾಧಾನ ಯೋಜನೆ 2013 – ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕರಸಮಾಧಾನ ಯೋಜನೆ 2013 – ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಇ-ಸುಗಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 09-10-2013
ಅಧಿಸೂಚನೆ – ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕರಸಮಾಧಾನ ಯೋಜನೆ - 2013
ಹೊಸ ಆಯವ್ಯಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸುವೇಗದಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರಕುಗಳು
ಆಯವ್ಯಯದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು – ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಆಯವ್ಯಯ 2013-14 ಅಧಿಸೂಚನೆ
‘ಸಕಾಲ’ದ ಬಗ್ಗೆ / ’ಸಕಾಲ’ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು
ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ – ಆಯುಕ್ತರ ಸುತ್ತೋಲೆ - ನೋಂದಣಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ತಕರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ – ಡಿ.ವಿ.ಓ ಗಳ/ಎಲ್. ವಿ.ಓ ಗಳ /ವಿ.ಎಸ್.ಓ ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಿರಿಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳು), ವಿಲಾಸ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01-01-2013 ರಿಂದ ‘ಸಿ’ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಪಿಡಿ
ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಹಾಯವಾಣಿ – ವಿಭಾಗವಾರು
ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ
15 ಕಿ.ವ್ಯಾ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜೆನರೇಟರ್‍ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆದರದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ 2009ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 12-09-2012 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯದ ವರ್ತಕರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್‍ಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೂಲಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು) ನಿಯಮ - 2012
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಗಳು (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ - 2012
ಹೊಸ ವ್ಯಾಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಜುಲೈ 2012
ಇ-ಸುಗಮವನ್ನು ನಿರ್ಭಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲ್ಟಟ್ಟ ಎಲ್.ವಿ.ಓ-130 ಅಪರ, ಬೆಂಗಳೂರು – ಕಛೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಲ್.ವಿ.ಓ, ವಿ.ಎಸ್.ಓ, ಡಿ.ವಿ.ಓಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು –ಜುಲೈ2012ಕ್ಕೆ
Extension of time to file Signed Annual Statement
Karnataka Value Added Tax (Amendment) 2012
Results - Framework Document for 2011-12
e-payment mandatory for payment of more than Rs.10,000/-.
Circular on Sailent features of the Modification & changes under different Acts w.e.f. 01.04.2012.
Budget 2012-13 Amendment Acts.
Important Changes and Modifications in Commercial Taxes From 01.04.2012 (Kannada)
Important Changes and Modifications in Commercial Taxes From 01.04.2012
Budget 2012-13 Notifications.
Online issue of 'E-I, E-II , F & H' Forms enabled from 01.03.2012
2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಆಯುಕ್ತರು ಪಡೆದ ಪಾರಿತೋಷಿಕ
2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು ಪಡೆದ ಪಾರಿತೋಷಿಕ
Click here for e-VARDAN Usermanual
Click here for e-SUVEGA (e-Transit Pass) Notification
Click here for m-Sugam User Manual
Click here for e-SUVEGA Usermanual for Transporters
Click here for Undertaking by Dealers
Click here for Letter to FKCCI
Click here for Manual Form VAT 240 can be filed on 02.01.2012
ಇ-ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
080-22208401
080-22252258
080-22342689
ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 5.30pm