ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 07-11-2015 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ 9:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನ "ಚಂದನ" ವಾಹಿನಿಯ "ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ..
CCT Circular No.14 - Extension of Revision option under e-UPaSS module for the Tax periods from May 2014 to May 2015 enabled for all Targeted dealers till 31-12-2015 - Certain instructions - reg..
Tax Exemption on Sale of 1. Solar PV Panels and 2. Solar Inverters .
Notification of Tax exemption under KVAT & CST Acts on the sale of Bank note paper and other security paper.
ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 11-07-2015 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ "ಚಂದನ" ವಾಹಿನಿಯ "ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.
CCT Circular No.4/2015-16 Extension of Revision option under e-UPaSS module for the Tax Periods May 2014 to December 2014 enabled for all Targeted dealers till 31.07.2015 - Certain instructions -reg.
Notification under Karnataka Tax On Luxuries Act 1979, as per New Tourism Policy 2014-19.
Entry Tax exemption for Tourism Units U/s 11-A of KTEG Act, 1979.
VAT exemption on sale of Bo-gas produced using Municipal waste.
Notification - Supply of Diesel to Fishermen.
PUBLIC NOTICE REG: KARNATAKA TAX ON PROFESSIONS, TRADE, CALLINGS & EMPLOYMENTS RULES, 1976.
1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 2015 ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. - MAJOR CHANGES & MODIFICATIONS IN COMMERCIAL TAXES W.E.F 01-04-015.
BUDGET 2015-16 - NOTIFICATIONS
Samavyashae 16 Shasana 2015, Bangalore, dt:31.03.2015 The Karnataka Taxation Laws (Amendment) Act, 2015.
The Karnataka Value Added Tax (Amendment)Act,2015.
"ಚಂದನ" ದೂರದರ್ಶನದ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 29-03-2015 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ "ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ" ಫೋನ್-ಇನ್ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ..
A programme on electronic Uploading of Purchase and Sales Statement(eUPaSS) on Doordarshan "CHANDANA VAHINI" Bangalore on 15-03-2015 (Sunday) between 8.00 AM to 9.00 AM.
CCT's Notification dated: 02.01.2015 - Downloading of 'C' Forms on monthly basis.
Programme on e-Initiatives of CTD on Doordarshan ' CHANDANA VAHINI ' on 26.10.2014 (Sunday) between 8:00 AM to 9:00 AM.
Notificaton regarding Input Tax restriction in respect of Tyre Retreading.
CCT - Notificaton reg. Industrial Policy Incentives.
Notificaton for filing of weekly return in FORM X-A Under second proviso to Section 6-A of KET Act 1958.
CCT's Circular No.17/2014-15, dt:22.09.2014-"Revision" and "e-Return Matching" Module with reference to electronic Uploading of Purchase and Sales Statement (eUPaSS) - Certain Insutructions - reg. .
Awareness & Educative Programme on Electronic Uploading details of Purchase & Sales to dealers at Bijapur LVO-440 on 26-09-2014.
CCT's Circular No.16/2014-15, dt:19.09.2014-Extension of time for dealers dealing in Interstate Purchase & Sales of exempted goods (without 'C' form) under eUPaSS-Certain Instructions - reg..
Notification regarding exempts the tax payable under the CST and KTEG by MRPL.
Notification No.FD 229 CSL 2013 DT.04-09-2014 - Amendments to Nofication No.FD 116 CSL 2006(16) DT. 06-04-2004 (reg. Multimedia Speakers).
Notification issued by the CCT - Auto generation of 'C' Form for the quarter ending 30-06-2014 and onwards.
CCT's Circular No.12/2014-15, dt:16.08.2014-Procedure for downloadings of CST Forms by the dealer who have failed/wrongly declared the value in return.
Circular No.5 - Certain instruction regarding due date for filing of Annual Statement U/s.31(5) of KVAT Act, 2003 for Financial Year 2013-14
KVAT Amendment Act - 2014(English-version)
Notification on Liquor and class of Licensee.
Notification dated 29.04.2014 by CCT:e-uploading of statement of Purchase, sales & other details-reg.
Profession Tax for 2014-15 - Payment Alert.
Notification in respect the Units Availing Incentives & Concessions.
e-Sugam Notification dated 05-03-2014
The Karnataka Taxation Laws Amendment Act -2014
KVAT Amendment Act - 2014
BUDGET NOTIFICATIONS-2014-15
Clarification regarding the goods newly included in the e-Sugam Notification dated 09.10.2013
Corrigendum to e-Sugam notification dated 09.10.2013 regarding validity of e-Sugam
KARASAMADHAN SCHEME 2013 - Extension
TAX EXEMPTION ON SALE OF SUGAR
e-Sugam Notification dated 09-10-2013.
Notification - Increase in tax rate on Tobacco & Tobacco Products
KARASAMADHAN SCHEME - 2013
NEW BUDGET NOTIFICATIONS
REGISTRATION NOTIFICATION
NOTIFIED COMMODITIES FOR e-SUVEGA
BUDGET AMENDMENT ACTS & NOTIFICATION
BUDGET 2013 -14 NOTIFICATION
ABOUT SAKALA / How Does Sakala Work? A Few Tips
Corrected - CCT - Circular on De-regirstation of Dealers & Reactivation - Attention DVOs/LVOs/VSOs
Shifting of Office JCCT (Minor Acts)LT & PT Offices
Auto 'C' form Generation from 01.01.2013 User Manual
CTD TELEPHONE NO. OF BMTC BUILDING - SHANTHINAGAR
HELPLINES - DIVISIONWISE
Alerts on submission of signed Annual statement for 2010-11.
Rate of Tax Applicable on Electric Generating Sets below 15 KVA.
Notifications dated: 12.09.2012 under the SEZ Policy - 2009.
Verification of e-way will issued by dealers of State of Mizoram.
Constitution of Authority for Clarification & Advance Ruling
Karnataka Value Added Tax (Amendment) Rules - 2012
Karnataka Value Added Tax (Second Amendment) Act - 2012
NEW VAT NOTIFICATION- July -2012
Blocking of e-Sugam
Jurisdiction of newly created LVO-130.Addl, Bangalore
Extension of time to file Signed Annual Statement
Karnataka Value Added Tax (Amendment) 2012
Results - Framework Document for 2011-12
e-payment mandatory for payment of more than Rs.10,000/-.
Circular on Sailent features of the Modification & changes under different Acts w.e.f. 01.04.2012.
Budget 2012-13 Amendment Acts.
Important Changes and Modifications in Commercial Taxes From 01.04.2012 (Kannada)
Important Changes and Modifications in Commercial Taxes From 01.04.2012
Budget 2012-13 Notifications.
Online issue of 'E-I, E-II , F & H' Forms enabled from 01.03.2012
2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಆಯುಕ್ತರು ಪಡೆದ ಪಾರಿತೋಷಿಕ
2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರುಗಳು ಪಡೆದ ಪಾರಿತೋಷಿಕ
Click here for e-VARDAN Usermanual
Click here for e-SUVEGA (e-Transit Pass) Notification
Click here for m-Sugam User Manual
Click here for e-SUVEGA Usermanual for Transporters
Click here for Undertaking by Dealers
Click here for Letter to FKCCI
Click here for Manual Form VAT 240 can be filed on 02.01.2012
"Live Telecast on awareness programme on e-Initiatives of CTD in CHANDANA VAHINI on 11-07-2015
"Live Telecast on awareness programme on e-Initiatives of CTD in CHANDANA VAHINI on 26.10.2014
"Live Telecast on awareness programme on e-Initiatives of CTD in CHANDANA VAHINI on 08.06.2014
"Live Telecast on awareness programme on e-Initiatives of CTD in CHANDANA VAHINI on 17.06.2014
"Live Telecast on awareness programme on e-Initiatives of CTD in CHANDANA VAHINI on 17.06.2014 "Live Telecast on awareness programme on e-Initiatives of CTD in CHANDANA VAHINI on 29.03.2015
For e-Filing Queries
Contact the foll. nos.
080-22208401
080-22252258
080-22342689
during office hours 10 am to 5.30pm